Fa maninona no misy fahatarana foana rehefa ao Maorisy e?

Tsetsatsetra tsy aritra dia aleo resahina vetivety. Gaga ihany aho rehefa mandalo ao amin’ny seranam-piaramanidin’i Maorisy satria dia matetika misy fahatarana foana vao miainga ireo raopilanina. Indraindray aza dia miova varavarana fiondranana indroa vao tonga eo amin’ilay tena izy. Ny olana dia vitsy ny seza nefa indraindray rehefa misy ny fahatarana ka hoe reraka efa avy lavitra dia lasa miboretaka amin’ny tany na mandeha maka sakafo na ranomboankazo etsy amin’ny fisakafoanana eo am-piandrasana izay tena ora marina.

Resak aka atao fa mbola tsy sendra fiaramanidina niainga ara-potoana avy eo Ramgoolam teo ny tenako. Mahagaga anfa fa rehefa any amin’ny tany hafa no misy ny fiaramanidin’ny Air Mautius dia afaka miondra ara-potoana sy haingana ihany. Mahagaga… (sary Business Directory Mauritius)

Publicités